CILJEVI

MISIJA

Naša je misija u svakom trenutku pružiti našim klijentima najkvalitetnije konzultantske usluge u području implementacije sustava upravljanja i/ili zaštite okoliša, te na toj osnovi izgraditi prepoznatljiv imidž ugledne i vodeće konzultantske tvrtke, uvažavajući pri tome najviše standarde kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i upravljanja energijom, vodeći se pri tome načelima konkurentnosti i društvene odgovornosti, što našim klijentima omogućuje stvaranje veće vrijednosti za njihov uloženi novac.

STRATEGIJA

Naša strategija je razvoj novih konzultantskih usluga, te povećanje prodaje, kako na domaćem tako i na regionalnom tržištu, što je ujedno strateška orijentacija naših zaposlenika i poslovnih partnera. Strategija rasta tvrtke ostvaruje se kombinacijom ljudskih i tehničkih resursa – snažnom usmjerenošću prema stručnom usavršavanju znanja i iskustva naših zaposlenika, te jačanju tržišnog udjela u Republici Hrvatskoj.

VIZIJA

Naša je vizija u desetogodišnjem razdoblju zadržati vodeću poziciju na tržištu u području konzultantskih usluga implementacije sustava upravljanja i/ili zaštite okoliša, jačanjem svojih kapaciteta kroz razvoj i rast tvrtke i stvaranjem strateških saveza sa poslovnim partnerima, te učinkovito upravljanje ljudskim resursima, što će omogućiti postavljanje standarda i mjerila kvalitete i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja – da smo klijentima prvi izbor u konzultantskim uslugama, zaposlenima poželjan poslodavac, partnerima pouzdan partner i društveno odgovorna tvrtka. Vrijednosti na kojima temeljimo naš uspjeh su kvaliteta, uslužnost, povjerenje, inovativnost i razumijevanje potreba naših klijenata.

OPĆI CILJEVI

  • Osigurati kontinuirani rast prihoda i udjela na tržištu konzultantskih usluga
  • Konzultantske usluge prilagođavati klijentima, a ne klijente konzultantskim uslugama
  • Zadovoljavati potrebe i očekivanja klijenata, pridobiti njihovo povjerenje i trajnu privrženost
  • Razvijati timski rad naših zaposlenika inzistirajući na visokoj odgovornosti uz ulaganje u stručnu izobrazbu, usavršavanje i motivaciju, jer su nezamjenljiv kreativni potencijal, svekolika podrška i uporište u realizaciji naših ciljeva
  • Našim dobavljačima i podizvođačima biti pouzdan i korektan poslovni partner
  • Težiti kontinuiranom unapređenju kvalitete poslovanja i radnih procesa
  • Jačati partnerstva s ciljem pružanja kvalitetnih usluga i transfera najboljih konzultantskih praksi
  • Poslovati sa najmanje mogućim negativnim učinkom na okoliš
  • Poslovati sa nultom stopom ozljeda na radu i profesionalnih bolesti naših zaposlenika
  • Upravljati energentima u svojem poslovanju u cilju povećanja energetske učinkovitosti