Dokumentacija za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša

Svjedoci smo provođenja i uvođenja sve opširnije i rigoroznije zakonske regulative iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Zakonska regulativa je opširna i popraćena je širokim rasponom obveza za svako pojedino područje djelatnosti i poslovanja.

Zakonska regulativa ima veliki broj općih zahtjeva koji pokrivaju sva područja djelatnosti i poslovanja, uz koje dolaze jednstveni i specifični zahtjevi koji ovise o tome kojom djelatnošću i poslovnom aktivnošću se Vi bavite.

Iz tog razloga sve je više tvrtki koje se drže opće poznatog načela poslovanja: „RADI ONO ŠTO RADIŠ NAJBOLJE, A ZA OSTALO ANGAŽIRAJ VANJSKE STRUČNJAKE“, jer moderni užurbani i dinamični način poslovanja Vam onemogućuje i doslovno ne dopušta da dragocjeno vrijeme koje Vam je potrebno za vođenje svog poslovanja trošite na istraživanje i skupljanje informacija za ovu kompleksnu i opširnu problematiku.

Iz tog razloga angažirajte provjerene i iskusne stručnjake i konzultante tvrtke EKO-KVALITETA d.o.o. koji će Vam uvijek biti na raspolaganju i koji će Vam pružiti sve bitne i relevantne informacije na vrijeme i kada Vam zatrebaju, odnosno koji će preuzeti brigu vezanu za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, kako bi se Vi mogli koncentrirati na ono što Vam je najbitnije, a to je vođenje Vašeg poslovanja.

 

Uspostava sustava za vođenje dokumentacije za sudionike u gospodarenju otpadom:

 • Definiranje ključnih brojeva otpada koji nastaju u radnim procesima
 • Organiziranje načina i uvjeta privremenog skladištenja otpada
 • Uspostavljanje vođenja Očevidnika o nastanku i tijeku otpada
 • Ispunjavanje Pratećih listova za otpad
 • Ispunjavanje Deklaracija o fizikalno kemijskim svojstvima otpada
 • Određivanje potrebe naručivanja ispitivanja fizikalnih i kemijskih svojstava otpada od ovlaštenog laboratorija
 • Izrada Planova gospodarenja otpadom za proizvođače otpada

 

Za postupak ishođenja dozvola za gospodarenje otpadom:

 • Vođenje postupka za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom
 • Prikupljanje potrebnih podataka i dokumentata za izradu zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom
 • Priprema tehničkih i tehnoloških podataka i podloga za izradu zahtjeva za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom
 • Organiziranje Izrade Tehnoloških elaborata i Elaborata gospodarenja otpadom
 • Za postupak ishođenja vodopravne dozvole:

 

Vođenje postupka za ishođenje vodopravne dozvole:

 • Izrada operativnih planova interventnih mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja
 • Izrada Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda
 • Izrada Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa