EMAS - Eco-management and audit scheme

EMAS

ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME

 

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je Europski sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja kojim organizacije procjenjuju utjecaj njihove djelatnosti na okoliš, informiraju javnost o trenutnoj procjeni stanja utjecaja, te unapređuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Cilj EMAS-a je promocija ujednačenog pristupa rješavanju pitanja zaštite okoliša na razini EU, ali i šire.

 

Čovjek pripada okolišu, a ne okoliš čovjeku,

Okoliš može bez čovjeka, ali čovjek bez okoliša ne može.

 

Tvrtke koje imaju implementiran Sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001 lako nadograđuju EMAS sustav budući su zahtjevi ISO 14001 sastavni dio EMAS-a.

 

Otvorenost i periodičko objavljivanje provjerenih informacija o okolišu, bitna su razlika po kojoj se EMAS i norma ISO 14001 razlikuju. Izjava o okolišu predstavlja glavni način upoznavanja javnosti s rezultatima neprekidnog poboljšavanja upravljanja okolišem i predstavlja mogućnost za promociju organizacije svim zainteresiranim stranama: kupcima, dobavljačima, lokalnoj zajednici, zaposlenima i ugovornim stranama.

 

Koristi od uvođenja EMAS-a

 

Interne

 • Stalno poboljšavanje sustava upravljanja okolišem u organizaciji
 • Bolje upravljanje okolišem, te prikupljanje stvarnih podataka
 • Smanjenje troškova uz bolje upravljanje resursima, energijom i otpadom
 • Smanjenje rizika vezanih za akcidente u okolišu
 • Usklađenost sa zakonskim zahtjevima i njihovo praćenje
 • Manji regulatorni pritisak vezan za izvješćivanja u okolišu i inspekcijske preglede

 

Eksterne

 • Upotreba EMAS loga
 • Potrošači žele znati kakav učinak njihova kupnja ima na okoliš, „Zeleni imidž“ organizacije donosi dodatnu vrijednost na tržištu
 • Organizacija dobiva mogućnost sudjelovanja u „Zelenoj javnoj nabavi“
 • Izjava o okolišu pruža široj javnosti podatke o organizaciji i njenom učinku na okoliš
 • Bolji odnosi s vanjskim čimbenicima, jer EMAS registracija omogućava veću transparentnost