ISO 22000:2018 - Sustav upravljanja sigurnošću hrane

Od kada je tržište postalo globalno, širenje problema oko sigurnosti hrane postaje veće nego ikada. Negativan publicitet proizvoda, sudski procesi, narušavanje branda ili loš utjecaj na zdravlje ljudi uslijed konzumiranja određenog proizvoda, može imati jako loš utjecaj na poslovanje prehrambene industrije.

 

Duži vremenski period će pokazati
da je nesigurna hrana učinkovitije oružje od strojnice.

 

Kao posljedica toga, prehrambene tvrtke prepoznale su potrebu za usmjeravanjem aktivnosti duž cijelog prehrambenog lanca, provedbom Sustava upravljanja sigurnošću hrane (FSMS – Food Safety Management System), kako bi se osigurala sigurnost hrane koja udovoljava zakonodavstvu i svim specifikacijama lanca hrane, te daje potrošačima visoku razinu povjerenja u proizvode koje kupuju.

Norma, između navedenoga, uključuje i Codex Alimentarius-ov HACCP, kako bi se lakše primijenila u tvrtkama diljem svijeta, neovisno o varijantama u nacionalnom zakonodavstvu.

2001. godine, Radna grupa 8 ISO tehničkog vijeća 34 napravila je projekt za određivanje zahtjeva za sustav upravljanja sigurnošću hrane.

 

Norma ima slijedeće osobine:

 • Fokus samo na FSMS; sustav upravljanja kvalitetom dan je u ISO 9001
 • Iskoristiv za sve subjekte u lancu hrane
 • Sjedinjuje elemente Codex-ovog sustava sigurnosti hrane
 • Daje standard kontrole koji se može iskoristiti kao dio certificiranja (kao i za proizvođače hrane da razviju sustav upravljanja)
 • Omogućuje da se kontrola hrane postigne ili kroz HACCP plan ili kroz preduvjetne programe
 • Partnerski odnos prema dobavljačima
 • Osigurava da je proces koji se koristi za kontrolu hrane ovjeren, potvrđen, proveden, nadziran i upravljan

 

Razlike između ISO 22000 i HACCP-a uključuju:

 • Razvoj politike kvalitete sa mjerljivim ciljevima
 • Zahtjeve za preispitivanje sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • Veću odgovornost voditelju tima
 • Dodatne zahtjeve za unutarnju i vanjsku komunikaciju
 • Dodatne zahtjeve za provjeru
 • Objašnjenje preduvjetnih programa
 • Dodatne zahtjeve za dokumentaciju
 • Codex-ovi „trebati“ postaju „morati“

 

Koristi od implementacije standarda ISO 22000:2006

Organizacija koja uvede sustav upravljanja kvalitetom sukladan međunarodnoj normi ISO 22000:2006 može računati na slijedeće pogodnosti:

 

Interne

 • Detektiranje kritičnih točaka sustava i njihovo otklanjanje kroz preventivne i korektivne radnje
 • Preventivna umjesto korektivna kontrola
 • Definiranje ciljeva sigurnosti hrane organizacije i kontinuirano provođenje aktivnosti u svrhu njihovog ostvarenja
 • Poboljšanje morala zaposlenika i ustrajnost na vrijednostima kompanije
 • Kontinuirano razmatranje sustava upravljanja sigurnošću hrane od strane Uprave

 

Eksterne

 • Rast ugleda organizacije na tržištu
 • Garancija sigurnosti hrane
 • Organizacija postaje poželjna kvalificiranim radnicima na tržištu rada
 • Učinkovita komunikacija s partnerima u lancu hrane