ISO 27001:2013 - Sustav upravljanja sigurnošću informacija

Norma definiciju informacije postavlja vrlo široko, počevši od imovine koju treba zaštititi, preko digitalnih informacija, papirnatih dokumenata i fizičke imovine, pa sve do znanja svakog pojedinog zaposlenika, a sve sa ciljem potvrde da je organizacija poduzela sve potrebne mjere opreza da bi zaštitila osjetljive informacije od neautoriziranog pristupa i promjene.

 

Ponašajte se prema svojoj lozinci
kao prema četkici za zube.
Ne dopustite da se netko drugi njom koristi
i uzmite novu svakih šest mjeseci.

 

Norma ISO 27001:2013 pomoći će u zaštiti informacija u smislu:

 • Tajnosti, na način da informacije budu dostupne samo onima koji imaju ovlašten pristup
 • Integriteta i očuvanja točnosti i cjelovitosti informacije i metoda procesuiranja
 • Raspoloživosti, odnosno mogućnosti pristupa i korištenja informacija ovlaštenih subjekata

 

Koristi od implementacije standarda ISO 27001:2013

 

Organizacija koja uvede sustav upravljanja zaštitom informacija sukladan međunarodnoj normi ISO 27001 raspolaže učinkovitim instrumentima za provjeru učinkovitosti sustava upravljanja sigurnošću informacija, a isto joj donosi slijedeće koristi:

 

Interne

 • Uvođenje kulture sigurnosti unutar organizacije
 • Utvrđivanje kritičnih točaka putem analize rizika
 • Sustavno poduzimanje mjera za upravljanje rizicima od istjecanja informacija koje su presudne za poslovanje
 • Usklađenost procesa upravljanja sigurnošću informacija sa politikom sigurnosti organizacije
 • Garancija da su informacije sigurno pohranjene unutar sustava upravljanja

 

Eksterne

 • Rast povjerenja klijenata i društvene zajednice u cjelini
 • Raspolaganje elementom više za promicanje kredibiliteta organizacije
 • Zorno prikazivanje klijentima i svim zainteresiranim stranama konkretne napore koje je organizacija uložila u zaštitu informacija
 • Mogućnost uspoređivanja sa drugim organizacijama radi trajnog poboljšanja sustava upravljanja zaštitom informacija organizacije