ISO 45001:2018 - Sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu

Sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od velikog je značaja, kako za poslodavce, tako i za radnike i predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovoga značajnog područja rada i radnih odnosa.

 

Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu
čovjeku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost

 

Usklađenost sa zahtjevima norme ISO 45001:2018 garancija su sustavnog pristupa utemeljenog na slijedećem:

 • Prikladnoj politici upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
 • Identifikaciji rizika i zakonskih zahtjeva
 • Općim i pojedinačnim ciljevima i programima koji osiguravaju neprestano poboljšavanje
 • Aktivnostima upravljanja koje osiguravaju nadzor nad rizicima koji su povezani sa zdravljem i sigurnosti na radu
 • Praćenju provođenja mjera koje su povezane sa zdravljem i sigurnosti na radu
 • Stalnim pregledima, procjenama i poboljšanjima sustava upravljanja

 

Koristi od implementacije norme ISO 45001:2018

Organizacija koja uvede sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu sukladan međunarodnoj normi OHSAS 18001:2007, sustavnim pristupom stječe slijedeće koristi:

 

Interne

 • Procesni pristup organizaciji rada, uz jasno definiranje svih kritičnih točaka za sigurnost radnika
 • Otklanjanje svih kritičnih točaka sustava kroz provođenje preventivnih i korektivnih radnji
 • Definiranje ciljeva organizacije i kontinuirano provođenje aktivnosti u svrhu njihovog ostvarenja
 • Poboljšanje morala zaposlenika kroz svijest da organizacija brine sustavno o njihovoj sigurnosti i zdravlju
 • Manje troškove zbog bolovanja i drugih naknada

 

Eksterne

 • Rast ugleda organizacije na tržištu
 • Zadovoljavanje svih zakonskih zahtjeva iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
 • Manji pritisak inspekcijskih službi
 • Poboljšan položaj organizacije na tržištu kvalificirane radne snage