ISO 9001:2015 - Sustav upravljanja kvalitetom

Kvaliteta je kada se vraća kupac,
a ne proizvod!

Kvaliteta je ono što kupac najviše pamti, a uspješne organizacije su one koje su vođene kvalitetom – od načina na koji posluju, preko razine pružanja usluge koju su uspostavili, pa do proizvoda kojeg isporučuju.

 

Usklađenost s zahtjevima norme ISO 9001:2015 svima zainteresiranima pokazuje slijedeće:

 • Usmjerenost organizacije prema kupcu
 • Uključenost svih zaposlenika
 • Procesni pristup
 • Sustavni pristup upravljanju
 • Odlučivanje na temelju činjenica
 • Partnerski odnos prema dobavljačima
 • Težnju trajnom poboljšanju

 

Koristi od implementacije standarda ISO 9001:2015:

Organizacija koja uvede sustav upravljanja kvalitetom sukladan međunarodnoj normi ISO 9001:2015 može računati na slijedeće pogodnosti:

 

Interne

 • Bolju organizaciju radnih procesa
 • Detektiranje slabih točaka sustava i njihovo otklanjanje kroz sagledavanje rizika I prilika u poslovanju
 • Manje reklamacija kupaca
 • Definiranje ciljeva organizacije i kontinuirano provođenje aktivnosti u svrhu njihovog ostvarenja
 • Poboljšanje morala zaposlenika i ustrajnost na vrijednostima kompanije
 • Kontinuirano razmatranje sustava upravljanja kvalitetom od strane Uprave

 

Eksterne

 • Rast ugleda organizacije na tržištu
 • Garancija kvalitete proizvoda i usluga
 • Organizacija postaje poželjna kvalificiranim radnicima na tržištu rada
 • Sustavni nadzor dobavljača