Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o.

www.ekokvaliteta.hr

Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o. preporuka za nastavak certifikacijskog ciklusa za ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011, konzultanti Eko-kvaliteta d.o.o. uspješno koordinirali pripreme za audite provedene od 02. do 05.12.2019. od strane Bureua Veritas Croatia d.o.o.