PODACI TVRTKE

Opći podaci društva

Naziv društva: EKO-KVALITETA d.o.o.

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

Djelatnost (NKD 2007): 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Adresa: Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb

Telefon: +385 (0) 1 3363 724

Fax: +385 (0) 1 33 75 499

Email: info@ekokvaliteta.hr

OIB: 13809489720

PDV ID: HR13809489720

MBS: 2434369

MB: 80672462

Trgovački sud: Zagreb

Broj upisa: Tt-08/12298-2

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Ovlaštena osoba: Damir Pavošević, direktor

Poslovna banka : ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb

IBAN: HR1623600001102428944