POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

Tvrtka EKO-KVALITETA d.o.o. obvezuje se pružati usluge svojim klijentima u opsegu poslovnog savjetovanja u:

  • IMPLEMENTACIJI SUSTAVA UPRAVLJANJA: KVALITETOM, OKOLIŠEM, ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU, SIGURNOŠĆU HRANE, SIGURNOŠĆU INFORMACIJA I UPRAVLJANJA ENERGIJOM,
  • ZAŠTITI OKOLIŠA: REGISTRU ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA, GOSPODARENJU OTPADOM I POSREDOVANJU U GOSPODARENJU OTPADOM,

poštujući pri tome odgovarajuće interne, nacionalne i međunarodne norme za: kvalitetu (ISO 9001), zaštitu okoliša (ISO 14001), zdravlje i sigurnost na radu (ISO 18001) i upravljanje energijom (ISO 50001) u sklopu Integriranog sustava upravljanja, te zakonske i ostale propise koji se odnose i imaju utjecaj na naše poslovanje.

Za tvrtku EKO-KVALITETA d.o.o. je ispunjenje zahtjeva klijenta i poštivanje zahtjeva utvrđenih normi Integriranog sustava upravljanja u pružanju usluga obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim i propisanim procedurama, uputama i postupcima.

Odnosi s klijentima i dobavljačima u tvrtki EKO-KVALITETA d.o.o. se zasnivaju i održavaju na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva koji se odnose ili imaju krajnji učinak na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu i upravljanje energijom kod pružanja usluga.

U tvrtki EKO-KVALITETA d.o.o. trajno se provodi stručno osposobljavanje zaposlenika na svim razinama i funkcijama u svrhu podizanja razine kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih poslovnih zadataka, te svijesti o okolišu, zdravljem i sigurnošću na radu i upravljanju energijom.

U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i upravljanja energijom, razvijamo nova tehnička i tehnološka rješenja u našem poslovanju i organizaciji, a po njihovoj verifikaciji i usvajanju prihvaćamo ih kao nova standardna rješenja u Integriranom sustavu upravljanja.

Tvrtka EKO-KVALITETA d.o.o. prepoznavanjem svih zahtjeva integriranog sustava upravljanja i neprestanom težnjom ka njegovom usavršavanju i poboljšavanju konstantno definira opće i pojedinačne ciljeve i programe, koji se redovito prate i nadziru u njihovoj realizaciji.

Tvrtka EKO-KVALITETA d.o.o. održava integrirani sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost na radu i upravljanje energijom, kako bi preventivno otklonili mogućnost nastanka reklamacija na usluge, zagađenja okoliša, bolesti i ozljeda na radu i povećane potrošnje energije.

Zahtjevi međunarodnih normi našeg integriranog sustava upravljanja zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava upravljanja u području osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu i upravljanja energijom, putem uspostavljenog sustava internog auditiranja od strane vlastitih profesionalnih internih auditora.

Upravina ocjena Integriranog sustava upravljanja provodi se na godišnjoj razini, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju Integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje.

Periodična provjera politike osiguravati će njenu trajnu primjerenost na naš poslovni opseg. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te su sa njom upoznati svi zaposlenici koji rade za tvrtku EKO-KVALITETA d.o.o. i svi dobavljači i podizvođači koji rade u ime tvrtke EKO-KVALITETA d.o.o., a imaju direktni krajnji učinak na kvalitetu, okoliš, zdravlje i sigurnost na radu i upravljanje energijom naše usluge.