O osnivaču

Ime i prezime: Damir Pavošević
Datum rođenja: 28. lipanj 1964.
Adresa: Josipa Kozarca 21, Lug Samoborski, 10432 Bregana
Telefon: + 385 (0) 1 33 75 087
Telefax: + 385 (0) 1 33 75 499
Mobitel: + 385 (0) 99 79 77 613
E-mail: damir.pavosevic@ekokvaliteta.hr
Bračni status: oženjen, otac jednog djeteta

Damir Pavošević, dipl. ing. kem. tehn. pokretač je ideje o osnivanju tvrtke EKO-KVALITETA d.o.o., a iza sebe ima višegodišnje iskustvo certifikacijskog auditora, osobe odgovorne za sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu, upravljanja energijom, inspektora zaštite okoliša i stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara. Baveći se dugi niz godina na prethodno spomenutim područjima poslovanja, odlučio je pokrenuti vlastitu tvrtku, koja bi se bavila savjetodavnim uslugama i koja bi postala prepoznatiljiva i vodeća savjetodavna tvrtka na području Republike Hrvatske, ali i u neposrednoj regiji.

Iz tog razloga tvrtka djeluje i na području Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srbije i Republike Makedonije, gdje imamo i osnovanu podružnicu.


Formalno obrazovanje

 • Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, Doktorski studij ekoinženjerstva, 2008.
 • Državni ispit za odgovornu osobu za skladištenje opasnih tvari i kemikalija
 • Državni stručni ispit za poslove zaštite okoliša (Inspektor zaštite okoliša), Zagreb, 1995.
 • Fakultet kemijske tehnologije, Sveučilište u Zagrebu, 1989.
 • Srednja kemijska škola, Valpovo, 1983.
 • Osnovna škola, Belišće, 1979.

Neformalno obrazovanje

 • IRCA Lead occupational health & safety auditor training, Lovran, 2008.
 • LIFE 05 TCY/CRO/114 training, Zagreb, 2007.
 • IRCA Enviromental Management Systems Lead Auditor training, Zagreb,2005.
 • Project management training, Gentis, Zagreb, 2005.
 • KPI/MCRS/Meeting Effectiveness traininig, Celerant, Zagreb, 2004.
 • Gospodarenje tvarima koje oštećuju ozonski omotač, Zagreb, 2001.
 • Zaštita zraka, Zagreb, 1994-2008.
 • Gospodarenje otpadom, Zagreb, 1994-2008.
 • Međunarodno savjetovanje o izradama studija utjecaja na okoliš (prema EU standardima), Rijeka, 1996.
 • Auditor ISO 9001 sustava (Certifikat), Opatija 1994., Zagreb 2003. Lloyds certifikat 03/5906

Posebna znanja i vještine:

 • Jezici: aktivno znanje Engleskog jezika, završen VI stupanj na Pučkom otvorenom učilištu u Velikoj Gorici
 • Korištenje računala: standardni Microsoft paket: Word, Excel, Internet; Lotus Notes

Eko kvaliteta d.o.o. 2008.

Direktor

 • Certifikacijski auditor kao vanjski suradnik za tvrtku Bureau Veritas za ISO 14001:2004 i OHSAS 18001:2007
 • Voditelj konzultantskog tima za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnošću na radu

Eko – flor plus d.o.o. 2006.-2008.

Senior Engineer

 • Odgovoran za provedbu projekta Europske Komisije LIFE TCY/CRO/114 – CONWAS
 • Odgovorna osoba za gospodarenje otpadom
 • Odgovorna osoba za gospodarenje kemikalijama
 • Predstavnik Uprave za sustave upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša

Hrvatske željeznice d.o.o., Zagreb, 2002. – 2006.

Rukovoditelj Poslova zaštite

 • odgovorna osoba u tvrtki za poslove zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara za područje cijele RH
 • interni auditor sustava ISO 9001- vodeći auditor sustava ISO 14001

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, 2001 –2002

Viši državni inspektor zaštite okoliša

 • nadzor velikih pravnih osoba na području cijele RH u provođenju mjera zaštite okoliša

Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, Zagreb, 2000-2001.

Inspektor zaštite okoliša

 • nadzor pravnih i fizičkih osoba u provođenju mjera zaštite okoliša na području Županije Zagrebačke

Gradska uprava Belišće, 1997-2000.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

 • poslovi komunalnog uređenja i zaštite okoliša
 • nositelj Projekta dobivanja ekološkog priznanja “Vijenac gradova u zaštiti okoliša” 1998.

Županija Osječko-Baranjska, Osijek, 1994-1997.

Inspektor zaštite okoliša

 • nadzor pravnih i fizičkih osoba u provođenju mjera zaštite okoliša na području Županije Osječko-Baranjske

Belišće d.d, Belišće, 1989-1994.

Rukovoditelj Službe zaštite okoliša (i Interni auditor ISO sustava) (1992-1994)

Rukovoditelj proizvodnje papira (1992)

Rukovoditelj prerade starog papira (1990—1991)

Inženjer proizvodnje (1989)