Opći podaci društva

Naziv društva: EKO-KVALITETA d.o.o.
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću
Djelatnost (NKD 2007): 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem
Adresa: Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 3363 724
Fax: +385 (0) 1 33 75 499
Email: info@ekokvaliteta.hr
OIB: 13809489720
PDV ID: HR13809489720
MBS: 2434369
MB: 080672462
Trgovački sud: Zagreb
Broj upisa: Tt-08/12298-2
Temeljni kapital: 20.000,00 kuna
Ovlaštena osoba: Damir Pavošević, direktor
Poslovna banka 1: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb
IBAN: HR3823400091110351949
SWIFT adresa: PBZGHR2X
Poslovna banka 2: SBERBANK d.d.,Varšavska 9, 10 000 Zagreb
IBAN: HR8225030071100084561
SWIFT adresa: VBCRHR22
Poslovna banka 3: ZAGREBAČKA BANKA d.d., Trg bana Jelačića 10, 10000 Zagreb
IBAN: HR1623600001102428944