Stručnost

Tvrtka EKO-KVALITETA d.o.o. okuplja tim stručnjaka i suradnika od kojih svaki ima dugogodišnje radno iskustvo na implementaciji sustava upravljanja i zaštite okoliša, te posjeduje slijedeće diplome i uvjerenja:

 • IRCA EMS 14001:2004 Lead Assessor Course, Zagreb
 • IRCA OHSAS 18001:2008 Lead Assessor Course, Lovran
 • IRCA ISO 9001:2008 Lead Assessor Course, Donja Stubica
 • Project management, Gentis, Hrvatska
 • KPI/MCRS/Meeting Effectiveness training, Celerant, Zagreb
 • Uvjerenje o sudjelovanju u projektu UIC Održivo gospodarenje otpadom u željezničkom prijevozu, Pariz
 • Uvjerenje o sudjelovanju u projektu UIC Ekološki prihvatljivi vlakovi, Roma
 • Rješenje o položenom državnom stručnom ispitu za inspektora zaštite okoliša, Zagreb
 • Certifikat državni tečaj za ocjenu studija o utjecaju na okoliš, Rijeka
 • Certifikat državni tečaj za gospodarenje elektroničkim otpadom
 • Certifikat za stručne osobe za zbrinjavanje plinova koji oštećuju ozonski omotač, Zagreb
 • Rješenje o položenom stručnom ispitu odgovorne osobe za rad s kemikalijama, Zagreb
 • Lloyds cerifikat 03/5906 ISO 9001, Zagreb
 • LIFE05 TCY/CRO/114 training, Bruxelles
 • IRCA ISO 9001:2008 Lead Auditor Course, Marija Bistrica
 • EMS ISO 14001:2004 Interni auditor, Zagreb
 • OHSAS 18001:2008 Interni auditor, Zagreb
 • EnMS ISO 50001:2011 Internal Auditor, Zagreb
 • Usavršavanje za Specijalista zaštite okoliša, Zagreb
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara – 2013. godine
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu – 2014. godine

Uz stalni tim zaposlenih stručnjaka, prema potrebi smo u mogućnosti angažirati široku mrežu tvrtki partnera i samostalnih stručnjaka iz svih segmenata poslovanja s kojima imamo dugogodišnju i uspješnu poslovnu suradnju na realizaciji mnogobrojnih projekata, kako bi Vam mogli ponuditi stručne i aktualne savjetodavne usluge iz Vaše djelatnosti.


Damir Pavošević, dipl.ing.

Direktor, konzultant i voditelj stručnih poslova zaštite okoliša
Tel: +385 (0) 1 3363 724
Fax: +385 (0) 1 3363 724
Mob: +385 (0) 99 7977 613
Email: damir.pavosevic@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u djelatnosti proizvodnje i prerade papira u tvrtki BELIŠĆE d.d., inspektorskim poslovima zaštite okoliša u Osječko-baranjskoj županiji i Ministarstvu zaštite okoliša i prirode, gradskim upravnim tijelima grada Belišća u odjelu komunalnog uređenja i zaštite okoliša, Hrvatskim željeznicama d.d. na poslovima zaštite na radu i zaštite od požara, gospodarenju otpadom u tvrtci EKO-FLOR PLUS d.o.o. i konzultantskim i auditorskim poslovima sustava upravljanja i zaštite okoliša u tvrtci EKO-KVALITETA d.o.o.

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaša Poruka


Diplome i uvjerenja:
 • IRCA EMS 14001:2004 Lead Assessor Course, Zagreb
 • IRCA OHSAS 18001:2008 Lead Assessor Course, Lovran
 • IRCA ISO 9001:2008 Lead Assessor Course, Donja Stubica
 • Project management, Gentis, Hrvatska
 • KPI/MCRS/Meeting Effectiveness training, Celerant, Zagreb
 • Uvjerenje o sudjelovanju u projektu UIC Održivo gospodarenje otpadom u željezničkom prijevozu, Pariz
 • Uvjerenje o sudjelovanju u projektu UIC Ekološki prihvatljivi vlakovi, Roma
 • Rješenje o položenom državnom stručnom ispitu za inspektora zaštite okoliša, Zagreb
 • Certifikat državni tečaj za ocjenu studija o utjecaju na okoliš, Rijeka
 • Certifikat državni tečaj za gospodarenje elektroničkim otpadom
 • Certifikat za stručne osobe za zbrinjavanje plinova koji oštećuju ozonski omotač, Zagreb
 • Rješenje o položenom stručnom ispitu odgovorne osobe za rad s kemikalijama, Zagreb
 • Lloyds cerifikat 03/5906 ISO 9001, Zagreb
 • LIFE05 TCY/CRO/114 training, Bruxelles
 • Diploma Fakulteta kemijske tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara – 2013. godine
Vedran Samaržija, dipl.ing.

Konzultant i stručnjak zaštite okoliša
Tel: +385 (0) 1 3363 724
Fax: +385 (0) 1 3363 724
Mob: +385 (0) 99 6390 511
Email: vedran.samarzija@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u djelatnosti zaštite okoliša, sanacije divljih odlagališta otpada, sanacijama sanitarnih odlagališta otpada, recikliranju građevinskog otpada, vođenju sustava upravljanja, zaštite na radu i zaštite od požara u komunalnoj tvrtci EKO-FLOR PLUS d.o.o. i konzultantskih poslova na sustavima upravljanja i gospodarenju otpadom u tvrtci EKO-KVALITETA d.o.o.

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaša Poruka


Diplome i uvjerenja:
 • IRCA ISO 9001:2008 Lead Auditor Course, Marija Bistrica
 • IRCA EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Course, Zagreb
 • OHSAS 18001:2008 Interni auditor, Zagreb
 • EnMS ISO 50001:2011 Lead Auditor Course, Zagreb
 • Svjedodžba o usavršavanju za Specijalista zaštite okoliša, Zagreb
 • Diploma Geotehničkog fakulteta Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu
 • Potvrda o obavljenoj izobrazbi o gospodarenju otpadom za odgovornu osobu, Zagreb
Davorka Štefanac – Vinšćak, oec.

Konzultant i voditelj administrativno-ekonomskog poslovanja
Tel: +385 (0) 1 3363 724
Fax: +385 (0) 1 3363 724
Mob: +385 (0) 98 869 997
Email: davorka.vinscak@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u djelatnosti materijalnog knjigovodstva, financijskih poslova i prodaje u tvrtci DRVOPROIZVOD d.d., poslovima pripreme dokumentacije za javna nadmetanja u tvrtci EKO-FLOR PLUS d.o.o., administrativnim i računovodstvenim poslovima, poslovima zaštite na radu i gospodarenja otpadom u tvrtci VIBROBETON d.d. i konzultantskim poslovima sustava upravljanja i zaštite okoliša u tvrtci EKO-KVALITETA d.o.o.

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Vaša Poruka


Diplome i uvjerenja:
 • EnMS ISO 50001:2011 Energy Management Development Systems Internal Auditor Training Course, Zagreb
 • EMS ISO 14001:2004 Environmental Management System Auditor/Lead Auditor Trainig Course, Marija Bistrica
 • QMS ISO 9001:2001 Interni auditor, Zagreb
 • OHSAS 18001:2008 Interni auditor, Zagreb
 • Diploma ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
Kontaktirajte nas i Vaš sustav upravljanja je naša briga!