Radnik d.d., Radnik plin d.o.o., Bistra d.o.o., Hidroing d.d.

www.ekokvaliteta.hr

Radnik d.d., Radnik plin d.o.o., Bistra d.o.o., Hidroing d.d., završene pripreme dokumentacije i zapisa za tranzicijski audit ISO 50001:2018 koji će od 09. do 12.12.2019. provesti certifikacijska kuća Bureua Veritas Croatia d.o.o.