REFERENCE – Partneri

BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.

BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.

Neovisna certifikacijska tvrtka na području sustava upravljanja

Posjeti stranicu

ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o.

ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o.

Proizvodnja programskih rješenja u zaštiti okoliša i savjetovanje

Posjeti stranicu

HD USLUGE d.o.o.

HD USLUGE d.o.o.

Stručni poslovi zaštite na radu i zaštite od požara

Posjeti stranicu

EM TEHNOLOGIJA d.o.o.

EM TEHNOLOGIJA d.o.o.

Prodaja preparata u zaštiti okoliša

Posjeti stranicu

CANDOR d.o.o.

CANDOR d.o.o.

Proizvodnja i trgovina na veliko mikrobiološkim preparatima

Posjeti stranicu

ZONA ZAŠTITE d.o.o.

ZONA ZAŠTITE d.o.o.

Prodaja opreme za zaštitu na radu
i zaštitu od požara

Posjeti stranicu