REFERENCE – Zaštita okoliša

NOVATON OBRT

Savjetodavne usluge na području gospodarenja otpadom i ishođenja potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom

ZELENE TEHNOLOGIJE d.o.o.

Savjetodavne usluge na području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

STSI d.o.o.

Savjetodavne usluge na području gospodarenja otpadom i ishođenja potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom

SANACIJA d.o.o.

Savjetodavne usluge na području gospodarenja otpadom i ishođenja potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom

AEKS d.o.o.

Savjetodavne usluge na području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom

N.T.-EKO d.o.o.

Savjetodavne usluge na području izrade Elaborata gospodarenja otpadom i ishođenja potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom

CONTESSERARE j.d.o.o.

Savjetodavni poslovi na području ishođenja Vodopravne dozvole

ISTRAŽIVAČ BENZ d.o.o.

Savjetodavni poslovi na području ishođenja Vodopravne dozvole

RESUMO RECIKLIRANJE d.o.o.

Savjetodavne usluge na području izrade Elaborata gospodarenja otpadom i ishođenja potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom

KOMUNALNO ZABOK d.o.o.

Savjetodavni poslovi na području ishođenja Vodopravne dozvole

ROTO TRANS d.o.o.

Savjetodavne usluge na području izrade Elaborata gospodarenja otpadom i ishođenja potrebnih dozvola za gospodarenje otpadom

KAMGRAD d.o.o.

Savjetodavni poslovi na području ishođenja Vodopravne dozvole

KRALJ METALA ALATI d.o.o.

Savjetodavne usluge na području gospodarenja otpadom i Registra onečišćenja okoliša (ROO)

KRALJ METALA KOVNICA d.o.o.

Savjetodavne usluge na području gospodarenja otpadom i Registra onečišćenja okoliša (ROO)

ENERGO PROJECTS d.o.o.

Savjetodavne usluge na području Registra onečišćenja okoliša (ROO)

HOPS d.o.o.

Usluge praćenja i analize zakonske regulative i pripadajućih obveza