Registar onečišćenja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je baza podataka koja sadrži podatke o obveznicima prijave u registar, generiranom otpadu i ispustima u zrak,vode i tlo uslijed obavljanja njihove poslovne aktivnosti.

Baza je namijenjena obveznicima dostave podataka, tijelima uprave i samouprave, svim zainteresiranim institucijama i širokoj javnosti za unos, pregled i pretragu podataka (ovisno o dopuštenoj razini pretraživanja) o vrstama i količinama ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i otpada, korištenjem mogućnosti pretraživanja po pravnim subjektima, vrsti onečišćujućih tvari i vrstama otpada, djelatnosti i drugim bitnim kriterijima.

Kako je prijava u ROO složena, iz razloga što je prvo potrebno analizirati da li ste obveznik prijave, zatim koje su Vam poslovne jedinice i organizacijske jedinice obveznici prijave, a koje nisu, koje ispuste u zrak, vode i tlo imate na svojim poslovnim lokacijama, određivanje koordinata lokacija i ispusta, otvaranje korisničkog računa, te mnoge druge pripremne aktivnosti predlažemo Vam da se obratite provjerenim i iskusnim stručnjacima i konzultantima tvrtke EKO-KVALITETA d.o.o. koji će Vam uvijek biti na raspolaganju i koji će Vam pružiti sve bitne i relevantne informacije na vrijeme i kada Vam zatrebaju, odnosno koji će preuzeti brigu vezanu za ROO, kako bi se Vi mogli koncentrirati na ono što Vam je najbitnije, a to je vođenje Vašeg poslovanja.

 

Poslovi vezani za Registar onečišćenja okoliša:

  • Prijava tvrtke u bazu ROO
  • Ispunjavanje pripadajućih obrazaca ROO
  • Organiziranje određivanja Gauss-Krügerovih koordinata centroida lokacija, ulaza lokacija i ispusta
  • Organiziranje laboratorijskih ispitivanja i radova vezanih za ispuste u zrak i vode od strane ovlaštenih laboratorija
  • Proračuni emisija u zrak i vode