Tonimir transport international d.o.o.

www.ekokvaliteta.hr

Tonimir transport international d.o.o. preporuka za nastavak certifikacijskog ciklusa za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, konzultanti Eko-kvaliteta d.o.o. uspješno koordinirali pripreme za audit proveden 06.12.2019. od strane Bureua Veritas Croatia d.o.o.