Univerzal d.o.o. Đakovo

www.ekokvaliteta.hr

Univerzal d.o.o. Đakovo preporuka za glavni certifikacijski audit nakon inicijalnog audita ISO 9001:2015 koji je 04.12.2019. provela certifikacijska kuća Bureua Veritas Croatia d.o.o., termin glavnog certifikacijskog audita dogovoren je za 12. i 13.12.2019.