USLUGE

SUSTAVI UPRAVLJANJA

 

ISO 9001:2015
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM

 

Kvaliteta je kada se vraća kupac, a ne proizvod!

 

Kvaliteta je ono što kupac najviše pamti, a uspješne organizacije su one koje su vođene kvalitetom – od načina na koji posluju, preko razine pružanja usluge koju su uspostavili, pa do proizvoda kojeg isporučuju.

Usklađenost s zahtjevima norme ISO 9001:2015 svima zainteresiranima pokazuje slijedeće:

 • Usmjerenost organizacije prema kupcu
 • Uključenost svih zaposlenika
 • Procesni pristup
 • Sustavni pristup upravljanju
 • Odlučivanje na temelju činjenica
 • Partnerski odnos prema dobavljačima
 • Težnju trajnom poboljšanju

više...

 

ISO 14001:2015
SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Svijest o problemima okoliša, sve veći pritisak javnosti i sve rigoroznija zakonska regulativa kod sve više organizacija inicirali su potrebu za uvođenjem sustava upravljanja okolišem.

 

Zemlju nismo naslijedili od svojih predaka,
već smo ju posudili od svojih potomaka.

 

Norma ISO 14001:2015 prepoznata je kao upravljački alat koji daje smjernice kako djelotvornije upravljati aspektima okoliša i njihovim rizicima i prilikama vezanim za aktivnosti organizacije, proizvode i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i društveno ekonomske potrebe.

 

Sažeto, uvođenje sustava upravljanja okolišem organizaciji omogućuje da:

 • identificira i kontrolira utjecaj aktivnosti, proizvoda i usluga na okoliš
 • implementira sustavni i proaktivni pristup problemima i ciljevima koji se odnose na utjecaj organizacije na okoliš
 • kontinuirano poboljšava utjecaj na okoliš
 • demonstrira da su zadani ciljevi postignuti na propisani način

više...

 

ISO 45001:2018
SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU

Sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od velikog je značaja, kako za poslodavce, tako i za radnike i predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovoga značajnog područja rada i radnih odnosa.

 

Jedinu pravu sigurnost u današnjem svijetu
čovjeku mogu pružiti znanje, iskustvo i sposobnost

 

Usklađenost sa zahtjevima norme ISO 45001:2018 garancija su sustavnog pristupa utemeljenog na slijedećem:

 • Prikladnoj politici upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
 • Identifikaciji rizika i zakonskih zahtjeva
 • Općim i pojedinačnim ciljevima i programima koji osiguravaju neprestano poboljšavanje
 • Aktivnostima upravljanja koje osiguravaju nadzor nad rizicima koji su povezani sa zdravljem i sigurnosti na radu
 • Praćenju provođenja mjera koje su povezane sa zdravljem i sigurnosti na radu
 • Stalnim pregledima, procjenama i poboljšanjima sustava upravljanja

više...

 

ISO 22000:2018
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE

Od kada je tržište postalo globalno, širenje problema oko sigurnosti hrane postaje veće nego ikada. Negativan publicitet proizvoda, sudski procesi, narušavanje branda ili loš utjecaj na zdravlje ljudi uslijed konzumiranja određenog proizvoda, može imati jako loš utjecaj na poslovanje prehrambene industrije.

 

Duži vremenski period će pokazati da je
nesigurna hrana učinkovitije oružje od strojnice.

 

Kao posljedica toga, prehrambene tvrtke prepoznale su potrebu za usmjeravanjem aktivnosti duž cijelog prehrambenog lanca, provedbom Sustava upravljanja sigurnošću hrane (FSMS – Food Safety Management System), kako bi se osigurala sigurnost hrane koja udovoljava zakonodavstvu i svim specifikacijama lanca hrane, te daje potrošačima visoku razinu povjerenja u proizvode koje kupuju.

Norma, između navedenoga, uključuje i Codex Alimentarius-ov HACCP, kako bi se lakše primijenila u tvrtkama diljem svijeta, neovisno o varijantama u nacionalnom zakonodavstvu.

2001. godine, Radna grupa 8 ISO tehničkog vijeća 34 napravila je projekt za određivanje zahtjeva za sustav upravljanja sigurnošću hrane.

 

Norma ima slijedeće osobine:

 • Fokus samo na FSMS; sustav upravljanja kvalitetom dan je u ISO 9001
 • Iskoristiv za sve subjekte u lancu hrane
 • Sjedinjuje elemente Codex-ovog sustava sigurnosti hrane
 • Daje standard kontrole koji se može iskoristiti kao dio certificiranja (kao i za proizvođače hrane da razviju sustav upravljanja)
 • Omogućuje da se kontrola hrane postigne ili kroz HACCP plan ili kroz preduvjetne programe
 • Partnerski odnos prema dobavljačima
 • Osigurava da je proces koji se koristi za kontrolu hrane ovjeren, potvrđen, proveden, nadziran i upravljan

više...

 

ISO 27001:2013
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA

Norma definiciju informacije postavlja vrlo široko, počevši od imovine koju treba zaštititi, preko digitalnih informacija, papirnatih dokumenata i fizičke imovine, pa sve do znanja svakog pojedinog zaposlenika, a sve sa ciljem potvrde da je organizacija poduzela sve potrebne mjere opreza da bi zaštitila osjetljive informacije od neautoriziranog pristupa i promjene.

 

Ponašajte se prema svojoj lozinci kao prema četkici za zube.
Ne dopustite da se netko drugi njom koristi
i uzmite novu svakih šest mjeseci.

 

Norma ISO 27001:2013 pomoći će u zaštiti informacija u smislu:

 • Tajnosti, na način da informacije budu dostupne samo onima koji imaju ovlašten pristup
 • Integriteta i očuvanja točnosti i cjelovitosti informacije i metoda procesuiranja
 • Raspoloživosti, odnosno mogućnosti pristupa i korištenja informacija ovlaštenih subjekata

više...

 

ISO 50001:2018
SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Svijest o problemima energenata, s jedne strane njihova ograničenost, neobnovljivost, a s druge sve veće potrebe i cijene, kod sve više organizacija inicirali su potrebu za uvođenjem sustava upravljanja energijom, odnosno potrošnjom energenata.

 

Znanost nam jasno pokazuje da ne možemo spaliti sva fosilna goriva,
a da pri tome ne stvorimo posve drugačiji planet u odnosu na postojeći.

 

Norma ISO 50001:2018 prepoznata je kao upravljački alat koji daje smjernice kako djelotvornije upravljati energijom, odnosno energentima vezanim za aktivnosti organizacije, proizvode i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i ispuštanje stakleničkih plinova, uz društveno ekonomske potrebe.

Sažeto, uvođenje sustava upravljanja energijom organizaciji omogućuje da:

 • identificira i kontrolira utjecaj aktivnosti, proizvoda i usluga na korištenje energenata
 • implementira sustavni i proaktivni pristup problemima i ciljevima koji se odnose na utjecaj organizacije na upravljanje i potrošnju energenata
 • kontinuirano poboljšava utjecaj na okoliš, odnosno upravljanje energentima
 • demonstrira da su zadani ciljevi upravljanja i potrošnje energenata postignuti na propisani način

više...

 

SCCp:2018
SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM, SIGURNOŠĆU I ZAŠTITOM OKOLIŠA

Zahtjev za sve podizvođače koji obavljaju visokorizične radove za društvo INA d.d. na području Republici Hrvatske I koji obavljaju visokorizične radove na području Austrije, Njemačke I zemalja Beneluksa.

SCCp:2011 sustav upravljanja zdravljem, sigurnošću i zaštitom okoliša propisuje slijedeće zahtjeve:

 • edukaciju radnika (operativnih izvršitelja) visokorizičnih radova prema SCCp:2011 normi
 • edukaciju rukovoditelja visokorizičnih radova prema SCCp:2011 normi
 • uvođenje SCCp:2011 sustava upravljanja zdravljem, sigurnošću i zaštitom okoliša u tvrtku
 • certifikaciju SCCp:2011 sustava upravljanja zdravljem, sigurnošću i zaštitom okoliša u tvrtku.

više...

 

ZAŠTITA OKOLIŠA

 

EMAS
ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) je Europski sustav ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja kojim organizacije procjenjuju utjecaj njihove djelatnosti na okoliš, informiraju javnost o trenutnoj procjeni stanja utjecaja, te unapređuju učinkovitost rada u skladu sa zahtjevima zaštite okoliša. Cilj EMAS-a je promocija ujednačenog pristupa rješavanju pitanja zaštite okoliša na razini EU, ali i šire.

 

Čovjek pripada okolišu, a ne okoliš čovjeku,
Okoliš može bez čovjeka, ali čovjek bez okoliša ne može.

 

Tvrtke koje imaju implementiran Sustav upravljanja zaštitom okoliša ISO 14001 lako nadograđuju EMAS sustav budući su zahtjevi ISO 14001 sastavni dio EMAS-a.

 

Otvorenost i periodičko objavljivanje provjerenih informacija o okolišu, bitna su razlika po kojoj se EMAS i norma ISO 14001 razlikuju. Izjava o okolišu predstavlja glavni način upoznavanja javnosti s rezultatima neprekidnog poboljšavanja upravljanja okolišem i predstavlja mogućnost za promociju organizacije svim zainteresiranim stranama: kupcima, dobavljačima, lokalnoj zajednici, zaposlenima i ugovornim stranama.

više...

 

REGISTAR ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) je baza podataka koja sadrži podatke o obveznicima prijave u registar, generiranom otpadu i ispustima u zrak,vode i tlo uslijed obavljanja njihove poslovne aktivnosti.

Baza je namijenjena obveznicima dostave podataka, tijelima uprave i samouprave, svim zainteresiranim institucijama i širokoj javnosti za unos, pregled i pretragu podataka (ovisno o dopuštenoj razini pretraživanja) o vrstama i količinama ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari i otpada, korištenjem mogućnosti pretraživanja po pravnim subjektima, vrsti onečišćujućih tvari i vrstama otpada, djelatnosti i drugim bitnim kriterijima.

Kako je prijava u ROO složena, iz razloga što je prvo potrebno analizirati da li ste obveznik prijave, zatim koje su Vam poslovne jedinice i organizacijske jedinice obveznici prijave, a koje nisu, koje ispuste u zrak, vode i tlo imate na svojim poslovnim lokacijama, određivanje koordinata lokacija i ispusta, otvaranje korisničkog računa, te mnoge druge pripremne aktivnosti predlažemo Vam da se obratite provjerenim i iskusnim stručnjacima i konzultantima tvrtke EKO-KVALITETA d.o.o. koji će Vam uvijek biti na raspolaganju i koji će Vam pružiti sve bitne i relevantne informacije na vrijeme i kada Vam zatrebaju, odnosno koji će preuzeti brigu vezanu za ROO, kako bi se Vi mogli koncentrirati na ono što Vam je najbitnije, a to je vođenje Vašeg poslovanja.

više...

 

POSREDOVANJE U GOSPODARENJU OTPADOM

Ako u svojem poslovanju i proizvodnim procesima proizvodite otpad, koji morate zbrinuti na zakonski prihvatljiv način, a niste sigurni kako i s kim to učiniti, slobodno nam se obratite kako bi riješili sve Vaše nedoumice i probleme vezane za zbrinjavanje Vašeg otpada.

S obzirom da naši provjereni stručnjaci imaju veliko iskustvo na području gospodarenja otpadom i da tvrtka EKO-KVALITETA d.o.o. blisko surađuje sa relevantnim skupljačima otpada i koncesionarima, slobodno nam se obratite jer će Vaše brige o zbrinjavanju otpada postati naša posrednička obveza, te ćemo Vam uvijek biti na raspolaganju da Vam pružimo sve bitne i relevantne informacije na vrijeme i kada Vam zatrebaju, kako bi se Vi mogli koncentrirati na ono što Vam je najbitnije, a to je vođenje Vašeg poslovanja.

više...