Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar

www.ekokvaliteta.hr

Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar završene pripreme dokumentacije i zapisa za certifikacijske audite ISO 21001:2018 i ISO 9001:2015 koje će od 11. do 13.12.2019. provesti certifikacijska kuća Bureua Veritas Croatia d.o.o.