Zatražite ponudu →

ISO 14001:2004

SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Svijest o problemima okoliša, sve veći pritisak javnosti i sve rigoroznija zakonska regulativa kod sve više organizacija inicirali su potrebu za uvođenjem sustava upravljanja okolišem.

ZEMLJU NISMO NASLIJEDILI OD SVOJIH PREDAKA, VEĆ SMO JU POSUDILI OD SVOJIH POTOMAKA.

Norma ISO 14001:2004 prepoznata je kao upravljački alat koji daje smjernice kako djelotvornije upravljati aspektima okoliša vezanim za aktivnosti organizacije, proizvode i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i društveno ekonomske potrebe.

Sažeto, uvođenje sustava upravljanja okolišem organizaciji omogućuje da:
 • identificira i kontrolira utjecaj aktivnosti, proizvoda i usluga na okoliš
 • implementira sustavni i proaktivni pristup problemima i ciljevima koji se odnose na utjecaj organizacije na okoliš
 • kontinuirano poboljšava utjecaj na okoliš
 • demonstrira da su zadani ciljevi postignuti na propisani način
Koristi od implementacije standarda ISO 14001:2004

Smisao uvođenja sustava upravljanja okolišem prvenstveno se odnosi na stvarnu kontrolu i smanjenje utjecaja koje aktivnosti, proizvodi i usluge mogu imati na okoliš, no osim navedenoga, značajne koristi za organizaciju su:

Interne
 • uvođenje proaktivnih upravljačkih strategija koje omogućavaju managementu da stvarno upravlja procesima i aktivnostima koje imaju utjecaj na okoliš
 • smanjuje se financijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su popravci i čišćenja
 • poboljšava se kvaliteta radnih mjesta, moral zaposlenika i ustrajnost na vrijednostima kompanije
Eksterne
 • poboljšanje percepcije dioničara, klijenata i javnosti
 • povećanje konkurentnosti organizacije na ekološko svijesnim tržištima
 • usuglašenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima, te smanjenje troškova koji proizlaze iz zagađenja okoliša, financijskih sankcija, te mogućih sudskih procesa
 • smanjenje troškova kroz bolje korištenje energije, pažljivi odabir sirovina i kontrolirano recikliranje otpada
 • sukladno odredbama Pravilnika o EMAS-u, sukladnost poslovanja organizacije s odredbama norme ISO 14001:2004, preduvjet je za uključivanje u EMAS sustav i za dobivanje državnih poticaja

Vezane usluge

OHSAS 18001:2007
SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU
ISO 50001:2011
SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM