Zatražite ponudu →

ISO 50001:2011

SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM

Svijest o problemima energenata, s jedne strane njihova ograničenost, neobnovljivost, a s druge sve veće potrebe i cijene, kod sve više organizacija inicirali su potrebu za uvođenjem sustava upravljanja energijom, odnosno potrošnjom energenata.

ZNANOST NAM JASNO POKAZUJE DA NE MOŽEMO SPALITI SVA FOSILNA GORIVA, A DA PRI TOME NE STVORIMO POSVE DRUGAČIJI PLANET U ODNOSU NA POSTOJEĆI.

Norma ISO 50001:2011 prepoznata je kao upravljački alat koji daje smjernice kako djelotvornije upravljati energijom, odnosno energentima vezanim za aktivnosti organizacije, proizvode i usluge, istovremeno uzimajući u obzir zaštitu okoliša, prevenciju zagađenja i ispuštanje stakleničkih plinova, uz društveno ekonomske potrebe.

Sažeto, uvođenje sustava upravljanja energijom organizaciji omogućuje da:
 • identificira i kontrolira utjecaj aktivnosti, proizvoda i usluga na korištenje energenata
 • implementira sustavni i proaktivni pristup problemima i ciljevima koji se odnose na utjecaj organizacije na upravljanje i potrošnju energenata
 • kontinuirano poboljšava utjecaj na okoliš, odnosno upravljanje energentima
 • demonstrira da su zadani ciljevi upravljanja i potrošnje energenata postignuti na propisani način
Koristi od implementacije standarda ISO 50001:2011

ISO 50001 je norma za upravljanje energijom čija je namjera da se uspostavi politika energije sa konkretnim ciljevima kako bi se poboljšala energetska učinkovitost, da se postavi baza za korištenje energije, identificiraju kritična područja i prepozna elemente koji utječu na korištenje energije, održavanje periodične prognoze korištenja energije, što omogućava vidljivost u planiranju investicija i poboljšanja, razmatra potrošnja energije u procesu odlučivanja pri dizajniranju i nabavi opreme, materijala ili usluga.

Smisao uvođenja sustava upravljanja energijom prvenstveno se odnosi na stvarnu kontrolu i smanjenje utjecaja koje aktivnosti, proizvodi i usluge mogu imati na potrošnju energenata, a samim time na okoliš.

Osim navedenoga, značajne koristi za organizaciju su:
Interne
 • uvođenje proaktivnih upravljačkih strategija koje omogućavaju managementu da stvarno upravlja procesima i aktivnostima koje imaju utjecaj na energente
 • smanjuje se financijski teret zbog reaktivnih upravljačkih strategija kao što su ulaganja u energetski učinkovitiju tehnologiju, opremu i objekte
 • poboljšava se energetska bilanca organizacije, moral zaposlenika i ustrajnost na energetskim vrijednostima kompanije
Eksterne
 • poboljšanje percepcije dioničara, klijenata i javnosti
 • povećanje konkurentnosti organizacije na energetski svjesnim tržištima
 • usuglašenost sa zakonskim i ostalim zahtjevima, te smanjenje troškova koji proizlaze iz smanjene potrošnje energenata na temelju boljeg organiziranja upravljanja istima
 • smanjenje troškova energenata kroz učinkovitije korištenje energije, pažljiviji odabir sirovina i kontrolirano moderniziranje tehnologije, opreme i objekata
 • uključivanje u sustav dobivanja državnih poticaja povezanih sa obnovljivim izvorima energije

Vezane usluge

ISO 9001:2008
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM
ISO 14001:2004
SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
OHSAS 18001:2007
SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU
ISO 22000:2005
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE
ISO 27001:2013
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA