Zatražite ponudu →

OHSAS 18001:2007

SUSTAV UPRAVLJANJA ZDRAVLJEM I SIGURNOŠĆU NA RADU

Sustavni pristup upravljanju zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu od velikog je značaja, kako za poslodavce, tako i za radnike i predstavlja temelj za partnerski odnos u rješavanju ovoga značajnog područja rada i radnih odnosa.

JEDINU PRAVU SIGURNOST U DANAŠNJEM SVIJETU ČOVJEKU MOGU PRUŽITI ZNANJE, ISKUSTVO I SPOSOBNOST

Usklađenost sa zahtjevima norme OHSAS 18001:2007 garancija su sustavnog pristupa utemeljenog na slijedećem:
 • Prikladnoj politici upravljanja zdravljem i zaštitom na radu
 • Identifikaciji rizika i zakonskih zahtjeva
 • Općim i pojedinačnim ciljevima i programima koji osiguravaju neprestano poboljšavanje
 • Aktivnostima upravljanja koje osiguravaju nadzor nad rizicima koji su povezani sa zdravljem i sigurnosti na radu
 • Praćenju provođenja mjera koje su povezane sa zdravljem i sigurnosti na radu
 • Stalnim pregledima, procjenama i poboljšanjima sustava upravljanja
Koristi od implementacije standarda OHSAS 18001:2007

Organizacija koja uvede sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu sukladan međunarodnoj normi OHSAS 18001:2007, sustavnim pristupom stječe slijedeće koristi:

Interne
 • Procesni pristup organizaciji rada, uz jasno definiranje svih kritičnih točaka za sigurnost radnika
 • Otklanjanje svih kritičnih točaka sustava kroz provođenje preventivnih i korektivnih radnji
 • Definiranje ciljeva organizacije i kontinuirano provođenje aktivnosti u svrhu njihovog ostvarenja
 • Poboljšanje morala zaposlenika kroz svijest da organizacija brine sustavno o njihovoj sigurnosti i zdravlju
 • Manje troškove zbog bolovanja i drugih naknada
Eksterne
 • Rast ugleda organizacije na tržištu
 • Zadovoljavanje svih zakonskih zahtjeva iz područja zaštite na radu i zaštite od požara
 • Manji pritisak inspekcijskih službi
 • Poboljšan položaj organizacije na tržištu kvalificirane radne snage

Vezane usluge

ISO 9001:2008
SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM
ISO 14001:2004
SUSTAV UPRAVLJANJA OKOLIŠEM
ISO 22000:2005
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU HRANE
ISO 27001:2013
SUSTAV UPRAVLJANJA SIGURNOŠĆU INFORMACIJA
ISO 50001:2011
SUSTAV UPRAVLJANJA ENERGIJOM