ZAPOSLENICI

Damir Pavošević, dipl.ing.

Direktor, konzultant
Mob: +385 (0) 99 7977 613
Email: damir.pavosevic@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u djelatnosti proizvodnje i prerade papira u tvrtki BELIŠĆE d.d., inspektorskim poslovima zaštite okoliša u Ministarstvu nadležnom za poslove zaštite okoliša, Osječko-baranjskoj županiji, Zagrebačkoj županiji, gradskim upravnim tijelima grada Belišća, Hrvatskim željeznicama d.d. na poslovima zaštite okoliša, zaštite na radu i zaštite od požara, gospodarenju otpadom u tvrtki EKO-FLOR PLUS d.o.o. i konzultantskim i auditorskim poslovima sustava upravljanja u tvrtki EKO-KVALITETA d.o.o.

Diplome i uvjerenja:

 • IRCA EMS 14001:2004 Lead Assessor Course, Zagreb
 • IRCA OHSAS 18001:2008; ISO 45001:2018 Lead Assessor Course, Lovran
 • IRCA ISO 9001:2008 Lead Assessor Course, Donja Stubica
 • IRCA ISO 50001:2018 Lead Assessor Course, Split
 • Rješenje o položenom državnom stručnom ispitu za inspektora zaštite okoliša, Zagreb
 • Rješenje o položenom stručnom ispitu odgovorne osobe za rad s kemikalijama, Zagreb
 • Rješenje o položenom državnom stručnom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, Zagreb
 • Rješenje o položenom stručnom ispitu za zaštitu od požara, Zagreb
 • Diploma Fakulteta kemijske tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu

 

Davorka Štefanac – Vinšćak, oec.

Konzultant
Mob: +385 (0) 98 869 997
Email: davorka.vinscak@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u drvoprerađivačkoj djelatnosti u tvrtki „Drvoproizvod“ d.d. te u građevinskoj tvrtki „Vibrobeton“ d.d.  u obavljanju računovodstveno-financijskih i komercijalnih poslova, u djelatnosti gospodarenja otpadom u  tvrtki „Eko-flor plus „ d.o.o. na poslovima javne nabave i sudjelovanja u projektima organizacije zbrinjavanja otpada, a u konzultantskoj tvrtki „Eko-kvaliteta“ d.o.o. u obavljanju konzultantskih poslova na implementaciji sustava upravljanja.

Diplome i uvjerenja:

 • Ekonomski fakultet Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, ekonomist – smjer financije i računovodstvo, VI stupanj
 • Environmental Management System Auditor/Lead Auditor Trainig Course (Based on ISO 14001), Bureau Veritas/IRCA
 • Energy Management Development Systems Internal Auditor Training Course (based on ISO 50001), SGS/EBRD, BAS

 

Vedran Samaržija, dipl.ing.

Konzultant
Mob: +385 (0) 99 6390 511
Email: vedran.samarzija@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u djelatnosti zaštite okoliša, sanacije divljih odlagališta otpada, sanacijama sanitarnih odlagališta otpada, recikliranju građevinskog otpada, vođenju sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zaštitom na radu i zaštitom od požara u komunalnoj tvrtci EKO-FLOR PLUS d.o.o. i konzultantskih poslova na sustavima upravljanja i gospodarenju otpadom u tvrtci EKO-KVALITETA d.o.o..

Diplome i uvjerenja:

 • IRCA OHSMS ISO 45001:2018 Lead Auditor Course, Zagreb
 • IRCA EMS ISO 14001:2015 Lead Auditor Course, Zagreb
 • EnMS ISO 50001:2011 Lead Auditor Course, Zagreb
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu stručnjaka zaštite na radu
 • Potvrda o obavljenoj izobrazbi o gospodarenju otpadom za odgovornu osobu, Zagreb
 • Svjedodžba o usavršavanju za Specijalista zaštite okoliša, Zagreb
 • IRCA ISO 9001:2008 Lead Auditor Course, Marija Bistrica
 • Diploma Geotehničkog fakulteta Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu

 

Nikola Turkalj, struč.spec.ing.aedif.

Konzultant
Mob: +385 (0) 99 565 8939
Email: nikola.turkalj@ekokvaliteta.hr

Radno iskustvo stečeno je u građevinarstvu i građevinskoj industriji u tvrtci RADNIK d.d., uz implementaciju i operativno provođenje svih zahtjeva sukladno normama ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, kao i industriji proizvodnje i distribucije građevinskog materijala u tvrtci MAPEI CROATIA d.o.o., te konzultantskim i auditorskim poslovima sustava upravljanja u tvrtci EKO-KVALITETA d.o.o.
 

Diplome i uvjerenja:

 • IRCA ISO 9001:2015 Lead Auditor Course, Terme Tuhelj
 • ALGEBRA MICROSOFT OFFICE Course, Zagreb
 • INTELICA REVIT Essentials Specialist BEAM Expert Course, Zagreb
 • Diploma stručnog specijalista inženjera građevinarstva, Tehničko veleučilište u Zagrebu (Zagreb Univestity of Applied Sciences)