Radnik d.d.

www.ekokvaliteta.hr

Radnik d.d. preporuka za nastavak certifikacijskog ciklusa za ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2015, konzultanti Eko-kvaliteta d.o.o. uspješno koordinirali pripreme za audite provedene od 02. do 05.12.2019. od strane Bureua Veritas Croatia d.o.o.

Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o.

www.ekokvaliteta.hr

Hrvatski operater prijenosnog sustava d.o.o. preporuka za nastavak certifikacijskog ciklusa za ISO 14001:2015 i ISO 50001:2011, konzultanti Eko-kvaliteta d.o.o. uspješno koordinirali pripreme za audite provedene od 02. do 05.12.2019. od strane Bureua Veritas Croatia d.o.o.

Tonimir transport international d.o.o.

www.ekokvaliteta.hr

Tonimir transport international d.o.o. preporuka za nastavak certifikacijskog ciklusa za ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, konzultanti Eko-kvaliteta d.o.o. uspješno koordinirali pripreme za audit proveden 06.12.2019. od strane Bureua Veritas Croatia d.o.o.

Radnik d.d., Radnik plin d.o.o., Bistra d.o.o., Hidroing d.d.

www.ekokvaliteta.hr

Radnik d.d., Radnik plin d.o.o., Bistra d.o.o., Hidroing d.d., završene pripreme dokumentacije i zapisa za tranzicijski audit ISO 50001:2018 koji će od 09. do 12.12.2019. provesti certifikacijska kuća Bureua Veritas Croatia d.o.o.

Univerzal d.o.o. Đakovo

www.ekokvaliteta.hr

Univerzal d.o.o. Đakovo preporuka za glavni certifikacijski audit nakon inicijalnog audita ISO 9001:2015 koji je 04.12.2019. provela certifikacijska kuća Bureua Veritas Croatia d.o.o., termin glavnog certifikacijskog audita dogovoren je za 12. i 13.12.2019.

Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar

www.ekokvaliteta.hr

Veleučilište Lavoslav Ružička Vukovar završene pripreme dokumentacije i zapisa za certifikacijske audite ISO 21001:2018 i ISO 9001:2015 koje će od 11. do 13.12.2019. provesti certifikacijska kuća Bureua Veritas Croatia d.o.o.