Radnik d.d.

www.ekokvaliteta.hr

Radnik d.d. preporuka za nastavak certifikacijskog ciklusa za ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2015, konzultanti Eko-kvaliteta d.o.o. uspješno koordinirali pripreme za audite provedene od 02. do 05.12.2019. od strane Bureua Veritas Croatia d.o.o.